v současné době vlastníme 4 krycí psy, dva z nich jsou importováni ze Skandinávie (Dánsko, Švédsko) dva z nich jsou z našeho chovu po zahraničních otcích (Švédsko, Norsko). Jsou k dispozici pro přirozené krytí, v případě potřeby lze zajistit chlazené či mražené sperma. Všichni naši chovní psi mají DNA profil provedený laboratoří Genomia.

Present time we have 4 studdogs, two of them are imported from Scandinavia (Danemark, Sweden), two of them are from our breeding after foreign fathers (Sweden, Norway). They are available for natural mating, chilled or frozen sperm possible. All our studdog have DNA profile made by Genomia laboratory.

 

ICH., MULTICh. WHIZZBANG’S HIGHWAY TO HELL >>>


import Dánsko (MultiCh. Almanza I Hate Mondays x ICh., MultiCh. Almanza Sweet Georgia Brown)

 

SU(u)Ch., CZ Ch., SK Ch., PL Ch.  I’M SO COOL BLACK BRIANTA >>>

(SVCh., SU(u)Ch. Flatterhaft Movie Star x ICh., MultiCh. Carnival Night Black Brianta) 

.

Ch., NV, GW-15  SUSEDALENS REMINGTON SENDERO  >>>

 
import Švédsko (Steelriver Blazin Hot at Blacktoft x SUCh., DKUCh. Susedalens Carrie Broadshaw)

.

CZCh., PLCh.  LIMITED EDITION BLACK BRIANTA >>>

 
(NVCh., NUCh. Kvasneset’s Braveheart x ICh.MultiCh. Carnival Night Black Brianta) .

KONTAKT
Lenka Smutná
74743 Větřkovice 134
Czech Republic

tel: 00420 774744375
e-mail: Lenka@brianta.cz
skype: lenka_smutna

LINKS

 

E-SHOP

FOTO VÝBĚR
Susedalens Remington Sendero leviz_postoj_brno2015 proch18 teddy_bob 0015-nauka-koncentracji-1